เมนูหลัก
หน้าแรก
สมัครสมาชิก
ถาม-ตอบ
ติดต่อกับเรา
เกี่ยวกับเรา
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
สำนักงานที่ดิน
กรมที่ดิน
สำนักงานกฎหมาย
ทนายกฎหมายแรงงาน

            ทนายดีดีดอทคอม เป็นเว็บทนายที่ให้บริการรับปรึกษากฎหมาย และรับเป็นทนาย ในการดำเนินคดีที่ดินและคดีอันเกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงคดีความต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับที่ดิน ให้คำปรึกษาการทำนิติกรรม ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญา การจัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรม การจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม อาคารชุด นิติบุคคล บริษัท ห้างร้าน      

            เพื่อให้ทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นได้ทราบถึงการแก้ปัญหาต่างๆให้ได้ความชัดเจน โปรดเตรียมเอกสาร และเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้ได้รายละเอียดที่สุด เพื่อจะได้ให้ความกระจ่าง และดำเนินการได้ทันท่วงที่สำหรับปัญหานั้นๆ กรุณาอย่าปล่อยเวลาให้นานเกินไป เพราะบางกรณีกฎหมายกำหนดอายุความ ในการดำเนินคดีทางศาล หรืออายุความในการดำเนินการเรื่องนั้น จึงทำให้เสียโอกาศไปอย่างน่าเสียดายหรือเสียที่ดินอันเป็นทรัพย์สินนั้นๆไปได้

            ดังนั้น ท่านที่มีปัญหา โทรมาปรึกษาทางเราได้เลย ที่ 081-8383540 ,085-3228940, 02-9734841 หรือที่ อี-เมล์ dung_01@hotmail.com, tanaidd@gmail.com หากทุกท่านที่จะส่งเรื่องมาปรึกษา ส่งมาทีเมล์นี้ได้เลยครับ


กฎหมายที่ดินน่ารู้
อายุความ ของมรดก
อายุความของมรดกแบ่งเป็น อายุการฟ้องขอเพิกถอนพินัยกรรม กำหนดอายุความฟ้องคดีจัดการมรดก กำหนดอายุความให้ทายาทที่ถูกรอนสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทายาทอืน และกำหนดอายุความฟ้องคดีมรดก
ที่สาธารณะ
"ที่สาธารณประโยชน์" หมายถึงที่ดินที่ทางราชการได้จัดให้หรือสงวนไว้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตามสภาพแห่งพื้นที่นั้น หรือที่ดินที่ประชาชนได้ใช้หรือเคยใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก่อนไม่ว่าปัจจุบันจะยังใช้อยู่หรือเลิกใช้แล้วก็ตาม เช่น ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ป่าช้าฝังและเผาศพ ห้วย หนอง ที่ชายตลิ่ง ทางหลวง ทะเลสาบเป็นต้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ผู้ใดจะเข้ายึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์แต่เฉพาะตนนั้นไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
อายุความ
เรื่องที่ดินมีอายุความคือ อายุความได้สิทธิ อายุความเสียสิทธิ ส่วนอายุความที่มีความขัดแย้งในการรังวัดที่ดินนั้นซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ว่า ให้คู่กรณีไปฟ้องศาลภายในกำหนด ...หากไม่ฟ้องถือว่าไม่ติดใจในการขอรังวัดในครั้งนั้น
การให้
การให้ตามกฎหมายคือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่าหาแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น
การครอบครองปรปักษ์
การครอบครองปรปักษ์เป็นอย่างไร
การขายฝาก
การขายฝากคืออะไร มีวิธีการ และทำนิติกรรมอย่างไรบ้าง
 
เกร็ดความรู้เรื่องกฎหมาย
สินส่วนตัว [ 26/8/2558 7:24:36 ]
สินส่วนตัว ได้แก่ทรัพย์สิน ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่การสมรส ,เป็นเครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องใช้ประกอบอาชีพ,ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรสโดยรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา ,ที่เป็นของหมั้น
การขายฝาก [ 26/12/2556 7:40:30 ]
การขายฝาก ตามกฎหมายต้องทำเป็นสัญญาดังนั้น สัญญาขายฝากคือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้
ที่ดินมือเปล่า  [ 9/2/2556 9:30:37 ]
ที่ดินมือเปล่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความต้องการที่ดิน ในการทำกิน หรือเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีมากขึ้น ทำให้ที่ดินมีราคาแพง ตามอุปสงค์ อุปทาน ประกอบกับมีการ เปลี่ยนแปลงราคาประเมินราคาที่ดิน ของกรมธนารักษ์ใหม่ จึงทำให้ที่ดินแพงขึ้น ทั้งราคาตลาด(ราคาทั่วไป) ดังนั้นที่ดินมือเปล่าเท่ากับเป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนด ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ภาระจำยอม [ 1/7/2556 9:37:02 ]
การที่มีที่ดินและที่ดินนั้นติดภาระจำยอมเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินนั้นต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงสิทธิของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมหรัพย์อื่น
การมอบอำนาจ [ 1/5/2556 10:56:48 ]
เรื่องการมอบอำนาจ ในการทำธุรกรรมทีดิน ในการขอจดทะเบียนสิทธิ หากไม่สามารถไปดำเนินการ้ที่เชื่อที่สำนักงานที่ดิน จะมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริง
ทำความรู้จักเอกสารเกี่ยวกับ ที่ดิน [ 7/9/2554 21:15:42 ]
ทนายจึงใคร่แนะนำเอกสารที่เกียวกับที่ดิน • แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) • ใบจอง (น.ส. ๒) • หนังสือรับรองการทำประโยชน์• น.ส. ๓• น.ส. ๓ ก.• น.ส. ๓ ข. • ใบไต่สวน (น.ส. ๕) • โฉนดที่ดิน
 
@หัวข้อจากวัน/เวลาผู้ตอบ/ผู้อ่าน
ที่ดินแบ่งขายติดจำนองกษมา18/10/2558 9:28:070/26

Free counter and web stats  
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com